KRM, iş kanunu ve çalışma mevzuatlarına bağlı olarak, norm kadrolar dışında istihdam edilen personelin bordro işlemlerini  eksiksiz ve zamanında yerine getirir.

KRM, iş yükünüzü azaltarak, bordroya ilişkin gerekli çizelge ve raporların hazırlanması ve personel devamlılığının takibine yönelik tüm hizmetleri sunar.

KRM, müşteri firmanın bordrosunda yeralan/ yeralacak personelin bordro hesaplamaları ile maliyet tablolarını oluşturur ve kanuni bildirimlerin mevcut kanun ve şirket prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. KRM Özel İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye İş Kurumu'nun 08.08.2013 tarihli
07 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.