KRM Yönetim Danışmanlık sürdürülebilirliği teşvik etmektedir. Çevre için duyarlılık  ve daha geniş bir sürdürülebilirlik gündemini teşvik etmek, KRM’nin mesleki faaliyetleri ve kurumun yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Amacımız mümkün olan en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını takip ve teşvik etmek, tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak ile müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın aynı doğrultuda hareket etmelerine yardımcı olmaktır.

Sürdürülebilirlik tanımımız ve hedefimiz:    


Biz KRM olarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma modelini yaratmayı ve yaşatmayı hedeflemekteyiz.

 
Bu, bizim tüm faaliyetlerimizi ve organizasyonumuzun yönetimini herkesin, dünyanın doğal zenginliklerini koruyarak ve arttırarak, kendi potansiyeline ulaşması ve hayat kalitesini arttırmasına yardımcı olacak şekilde düzenlememiz anlamına gelmektedir.

 

Sürdürülebilirlik bilincini iş süreçlerimizin içine entegre etmeye ve geliştirmeye kararlıyız. Amacımız, sürdürülebilirliğe ulaşmak için etkili olabileceğimiz her alanda proaktif bir rol üstlenmektir. Sürdürülebilirlik performansımızın ölçümlenmesinde şeffaf olmaya kararlıyız.


Sürdürülebilirlik Politikamız aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır ;
 

Yürürlükteki tüm mevzuat, yönetmelik ve yasalara uymak.
 
Sürdürülebilirlik düşüncesini tüm iş kararları içine entegre etmek.
 
Tüm personelimizin, Sürdürülebilirlik Politikamızın tamamen farkında olmasını ve uygulanmasını ve geliştirmesini sağlamak.
 
Tüm ofis ve ulaşım faaliyetlerimizin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini en aza indirmek.
 
Müşterileri ve tedarikçilerimizin Sürdürülebilirlik Politikamızın farkında olmasını sağlamak ve onları sürdürülebilir yönetimi uygulamalarını benimsemeye teşvik etmek.
 


Bu ilkeleri uygulamaya sokabilmek için:
 
Seyahat ve toplantılar


Müşteri ziyaretleri ve toplantılarına giderken mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmak.

Şehirlerarası yolculukları mümkün olduğunca, sırasıyla, otobüs,  tren ve havayolu ile gerçekleştirmek.

   
Şehirdışı seyehatleri önlemek için;

Telekonferans, video konferans ya da web kameralarını kullanmayı tercih ediyor ve toplantı organizasyonlarında  zamanı verimli kullanarak gereksiz fiziksel seyahatleri en aza indiriyoruz.  Bu seçenekler müşteri ve iş ortaklarımızla düzenli temasın yarattığı faydaları sağlamakla beraber, genellikle zamanı daha verimli kullanmamıza olanak sağlar.
 
Personelimizin, adaylarımızın ve müşterilerimizin toplu taşıma araçları ile kolay erişebilecekleri lokasyonlarda hizmet vermekteyiz. 

 
Ekipman tedariği ve kaynakların tüketimi


Kağıt ve diğer ofis sarf malzemeleri kullanımını ve israfı azaltmak için gerekli önlemleri almaya çalışmaktayız.


Mümkün olduğunca, kağıt, bilgisayar ve diğer ekipmanlar da dahil olmak üzere, ofis atıklarının yeniden kullanım veya geri dönüşümü için gerekli düzenlemeleri yapmaktayız.

 
Enerji verimli ekipman temin ederek ofis ekipmanlarının enerji tüketimini azaltmayı planlamaktayız.
  
Ahşap mobilya ve her ahşap malzemenin, geri dönüşümlü veya iyi yönetilen, sürdürülebilir kaynaklardan üretilmesine dikkat etmekteyiz.
 


Uygulamalar ve müşterilerimize tavsiyeler

Çevre sorunlarıyla ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşları ile gönüllü çalışma yürütmek.

 
Tüm çalışanlarımızın müşterilerine sürdürülebilirlik konularını dikkate almasını tavsiye etmelerini sağlamak.
 
Sürdürülebilirlik Politikamızın bir kopyasını müşterilerimize hazırladığımız teklifin içine eklemek

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince iş arayanlardan ücret alınması yasaktır. KRM Özel İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye İş Kurumu'nun 08.08.2013 tarihli
07 No'lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.